Kroužek Výtvarný

Ve výtvarném kroužku spolu budeme nejen malovat, ale i vytvářet krásné věci z papíru, ale třeba také z cédéček, vaty, látky a dalších zajímavých materiálů. Výrobky budou vystaveny na nástěnkách ve škole, poté si je děti mohou odnést domů. Další informace podá paní učitelka Saková.
Informace o četnosti konání kroužku, jeho termínu a ceně se dozvíte přímo v elektronické přihlášce.
Na kroužek své dítě přihlašujte výhradně elektronicky a to prostřednictvím části Školní služby/Rodiče.

1. 9. 2020

Kroužek v prvním pololetí šk. roku 2020/2021


Kroužky se v prvním pololetí školního roku nekonají z důvodů zhoršené epidemiologické situace.
Vedení školy