Kroužek Sportovní

Děti se seznamují s různorodými pohybovými aktivitami, zlepšují koordinaci těla, jsou vedeny k aktivitě, zdravému životnímu stylu a hře fair play. Jako škola se účastníme různých sportovních klání a utkání, kde naši ZŠ a MŠ reprezentují právě děti ze sportovního kroužku. Ve školním roce bychom chtěli vytvářet v dětech správné návyky, vztah ke zdraví. Informace podá paní učitelka Volmanová.
Informace o četnosti konání kroužku, jeho termínu a ceně se dozvíte přímo v elektronické přihlášce.
Na kroužek své dítě přihlašujte výhradně elektronicky a to prostřednictvím části Školní služby/Rodiče.

1. 9. 2020

Kroužek v prvním pololetí šk. roku 2020/2021


Kroužky se v prvním pololetí školního roku nekonají z důvodů zhoršené epidemiologické situace.
Vedení školy