Kroužek Přírodovědný

Chceme, aby pobyt venku byl pro děti přitažlivější, než sezení u televizní obrazovky. Chceme, aby se pobyt v přírodě stal pro děti životní potřebou. Pracujeme pro kluky a holky, kteří mají hlubší zájem o rostliny, zvířata a přírodní ekosystémy. Naplňujeme smysluplně volný čas dětí. Formou her, vycházek a výletů se děti seznamují se základními zákony přírody. Ve spolupráci s odborníky z oboru lesnictví, rybářství apod. se konají besedy a přednášky. Děti se každý rok velmi úspěšně účastní různých soutěží v kraji (Den pro ekologii, Zelená stezka, Zlatý list). Díky podpoře Libereckého kraje jsme ve školním roce 2013/2014 začali budovat školní zahradu jako eko-učebnu. Na zahradě probíhá postupná úprava a zmlazování ovocných stromů, vymýtily se nálety, vybudovali jsme bylinkovou pyramidu a vysázeli část keřového patra. Použili jsme nejedovaté druhy listnatých dřevin tak, aby vznikla na pohled celoročně barevná přírodní stěna. Informace podá paní učitelka Pištová.
Informace o četnosti konání kroužku, jeho termínu a ceně se dozvíte přímo v elektronické přihlášce.
Na kroužek své dítě přihlašujte výhradně elektronicky a to prostřednictvím části Školní služby/Rodiče.

1. 9. 2020

Kroužek v prvním pololetí šk. roku 2020/2021


Kroužky se v prvním pololetí školního roku nekonají z důvodů zhoršené epidemiologické situace.
Vedení školy