Kroužek Látkohrátky

V kroužku Látkohrátky vedeme děti k manuální a řemeslné práci, chceme dětem dopřát pocit radosti z vlastního výrobku a z toho, co všechno lze vlastníma rukama vyrobit. V dětech podporujeme vlastní tvořivost, fantazii, smysl pro estetiku, navazujeme na tradice společného předávání zkušeností při ručních pracích. Budeme pracovat s různými textilními materiály a zároveň se učit různým technikám zpracování látek. Učíme se šít v ruce, na šicím stroji, základům háčkování, pletení, drhání atd. Vyrobíme si jednoduché bytové dekorace, látkové hračky, módní doplňky, oblečení, patchworkové aplikace apod. Další informace obdržíte u paní Lenky Lischkové.
Informace o četnosti konání kroužku, jeho termínu a ceně se dozvíte přímo v elektronické přihlášce.
Na kroužek své dítě přihlašujte výhradně elektronicky a to prostřednictvím části Školní služby/Rodiče.

1. 9. 2020

Kroužek v prvním pololetí šk. roku 2020/2021


Kroužky se v prvním pololetí školního roku nekonají z důvodů zhoršené epidemiologické situace.
Vedení školy