Kroužek Kytara

Hra na kytaru dětem přibližuje lidovou i populární hudbu prostřednictvím vlastní interpretace písně doprovodem na hudební nástroj. Rozvíjí hudební cítění, hudební paměť, základy hudební nauky, rytmizaci. Největší odměnou za celoroční snažení v hudebním kroužku je potlesk za jejich výkon při různých vystoupeních. Kromě účasti těch nejnadanějších na krajské soutěži organizujeme pro všechny nadšené hudebníky vánoční koncert v místním kostele a hudebně dramatickou přehlídku malotřídních škol Sloupský tyjátr v nádherném prostředí Lesního divadla. Kroužek vede paní učitelka Suchardová.
Informace o četnosti konání kroužku, jeho termínu a ceně se dozvíte přímo v elektronické přihlášce.
Na kroužek své dítě přihlašujte výhradně elektronicky a to prostřednictvím části Školní služby/Rodiče.

1. 9. 2020

Kroužek v prvním pololetí šk. roku 2020/2021


Kroužky se v prvním pololetí školního roku nekonají z důvodů zhoršené epidemiologické situace.
Vedení školy