Kroužek Flétna

Hra na flétnu je zaměřena na získání a rozvoj základních hudebních znalostí a dovedností. Zábavnou formou se děti seznamují s názvy not a jejich umístěním v notové osnově. Hra má pro děti i zdravotní význam z pohledu prevence proti respiračním a dalším dýchacím nemocem. Největší odměnou za celoroční snažení v hudebním kroužku je potlesk za jejich výkon při různých vystoupeních. Další informace podá paní učitelka Plicková.
Informace o četnosti konání kroužku, jeho termínu a ceně se dozvíte přímo v elektronické přihlášce.
Na kroužek své dítě přihlašujte výhradně elektronicky a to prostřednictvím části Školní služby/Rodiče.

1. 9. 2020

Kroužek v prvním pololetí šk. roku 2020/2021


Kroužky se v prvním pololetí školního roku nekonají z důvodů zhoršené epidemiologické situace.
Vedení školy