Kroužek Anglický jazyk

Pořádáme dva typy kroužků, jeden pro předškolní děti a jeden pro školáky z 1. a 2. třídy. Informace obdržíte u paní učitelky Terezy Rývorové či paní učitelky Markéty Živsové.
Informace o četnosti konání kroužku, jeho termínu a ceně se dozvíte přímo v elektronické přihlášce.
Na kroužek své dítě přihlašujte výhradně elektronicky a to prostřednictvím části Školní služby/Rodiče.

1. 9. 2020

Kroužek v prvním pololetí šk. roku 2020/2021


Kroužky se v prvním pololetí školního roku nekonají z důvodů zhoršené epidemiologické situace. Tento kroužek je však součástí výuky a bude do výuky začleněn. Bližší informace podají paní učitelky.
Vedení školy