Kroužek Šachy

Šachy jsou hra, která děti učí soustředit se, rozvíjet logické myšlení, vyvíjet strategii, plánování a podílejí se tak na všeobecném rozvoji lidské mysli, což pomáhá zlepšovat jejich studijní výsledky. Kroužek navštěvuje každý rok více dětí. Kromě pravidelných tréninků děti hrají šachy i o přestávkách a v družině. Získávají tak zájem o hru u ostatních dětí. Pro rozvíjení šachových schopností je kromě tréninků důležité i vzájemné porovnávání svých schopností a získávání zkušeností na turnajích. Pravidelně se účastníme turnajů, které se konají v okrese Česká Lípa. Myslím si, že pro jejich výkonnostní růst je účast na nich nezbytností. Proto jsme se připojili k pořadatelům a jeden takový turnaj v rámci VC Novoborské šachové akademie s účastí dětí z libereckého regionu organizujeme. Další informace podá paní učitelka Suchardová.
Informace o četnosti konání kroužku, jeho termínu a ceně se dozvíte přímo v elektronické přihlášce.
Na kroužek své dítě přihlašujte výhradně elektronicky a to prostřednictvím části Školní služby/Rodiče.

1. 9. 2020

Kroužek v prvním pololetí šk. roku 2020/2021


Kroužky se v prvním pololetí školního roku nekonají z důvodů zhoršené epidemiologické situace.
Vedení školy