Školní družina


paní vychovatelky Zuzana Pištová a Tereza Rývorová
Naše školní družina funguje v podobě odloučeného pracoviště v ulici Komenského 236.