Návody a časté dotazy


Služby a přístup k nim

K čemu mám prostřednictvím školních služeb přístup?

(Jednotlivé služby se liší dle úrovně přístupu Rodič/Žák)
Na webových stránkách školy získáte přehled o obecných akcích školy, úspěších, fotogalerii, jídelním lístku školní jídelny a dalším...Na webových stránkách třídy získáte přehled o aktivitách třídyŠkolní služby vám po přihlášení jediným školním přístupem on-line 24 hodin denně 7 dní v týdnu bez rizik ztráty a zneužití umožní: - mít v eŽK přehled o známkách žáka, o individuálních sděleních o žákovi, o třídních sděleních, o stavu a pohybech na peněžním fondu žáka- do eŽK zapsat omluvenku žáka z vyučování, odhlásit stravování, přihlásit dítě na kroužek, "podepsat" eŽK- přihlásit žáka ke stravování či do školní družiny- sledovat stav plateb za obědy- komunikovat se školou nebo mezi sebou (rodiče-rodiče, rodiče-žák, rodiče-učitel ...) prostřednictvím ověřeného e-mailu, chatu nebo videospojení- procházet či přímo realizovat výuku v Učebně, složce Výuka OnLine- sledovat či přímo plnit domácí úkoly v úkolníčku - jednoduše odpovědět na žádosti či dotazníky školy - v kalendářích sledovat rozvrhy hodin, školní/třídní akce, termíny konání kroužků, zadané úkoly k výuce- i další funkce na vyžádání, či po potvrzení (např. e-mailové notifikace o přidaných akcích, úkolech pro žáka atd)

Které služby školy jsou veřejně dostupné a které jen po přihlášení?

Veřejně dostupné jsou jen veřejné části webových stránek školy/třídy/kroužku, veřejný kalendář školy, kalendáře tříd; ostatní služby jsou dostupné pouze po přihlášení školními přístupovými (přihlašovacími) údaji. Ty jsou stejné pro všechny služby. Služby jsou sdruženy v části Služby školy - Rodiče, Žáci ... Některé služby jako e-mail, kalendář a podobně lze používat i samostatně (vhodné například pro integraci školního e-mailu do vašeho e-mailového klienta a pod.) Vždy je však vyžadováno přihlášení školním přístupem, případně přidání uživatelského účtu do zařízení.

Jaké přihlašovací údaje potřebuji ke školním službám?

Pro používání školních služeb musíte být přihlášeni správným a odpovídajícím uživatelským jménem a heslem (školními přihlašovacími údaji rodiče nebo žáka nebo učitele atd tedy ....@zsamssloup.cz). Ty jsou platné po celou dobu jejich přidělení (tedy i z předchozího školního roku), heslo si můžete libovolně měnit. Pokud ještě přihlašovací údaje nemáte, zapomněli jste je, či máte podezření z jejich zneužití, kontaktujte svou třídní učitelku nebo učitelku mateřské školy.

Jak se bezpečně přihlásit, aby pak nikdo nemohl použít mé přihlašovací údaje, i když se např. zapomenu odhlásit?

Při opuštění stránek školních služeb se vždy odhlašte. Nejlepší je ovšem použít v PC v prohlížeči funkci anonymního přihlášení. ("Prohlížet v roli hosta"). Poté zadat adresu stránek školy www.zsamssloup.cz a zvolit příslušné školní služby. Vždy budete vyzváni k přihlášení, použijte školní přihlašovací údaje. Po použití služeb stačí jen zavřít okno prohlížeče, přihlašovací údaje budou zapomenuty. Jednoduše takto předejdete i problémům popsaným v předchozí a následující otázce. Tento postup je nejbezpečnější v případě sdíleného použití počítače (více uživatelů používá stejný počítač bez rozlišení přihlášení do operačního systému).
Pozor v případě sdílení počítače/PC/tabletu více uživateli!

Mohu používat své vlastní přihlašovací údaje?

Ne.

Jak se ke školním službám přihlásím?

Na PC: Pokud nejste přihlášeni vůbec, systém vás vyzve k zadání uživatelského jména a hesla. Pokud jste již přihlášeni jinými, než školními přihlašovacími údaji, nebo se pokoušíte přihlásit k vám nepříslušející službě, může se vám místo toho zobrazit hlášení, že stránka služeb neexistuje (404. That’s an error.), nebo stránka s informací, že příslušný přihlašovací údaj neumožňuje prohlížet tuto stránku. Pak je nutné se nejprve odhlásit a poté opakovaně otevřít příslušnou stránku se školními službami, kdy pak již budete standardně vyzváni k zadání uživatelského jména a hesla. Vhodnější je ale používat prohlížení v roli hosta, nebo oddělené přihlášení jako další uživatel.
Na tabletu/mobilním telefonu: nejvhodnější je přidat do tabletu/mobilu další-školní účet a použít prohlížeč a pro jednotlivé služby příslušné aplikace

Co mám dělat, pokud mi systém hlásí, že nemám oprávnění k přístupu např. k platbám za obědy?

Buď jste přihlášeni nesprávnými přihlašovacími údaji, nebo chce váš prohlížeč/aplikace použít jiné, než školní přihlašovací údaje. Toto je nutno řešit buď správným přepínáním mezi záložkami prohlížeče v případě vícenásobného přihlášení, nebo přihlášením jako host či anonymní uživatel. Pak všechna otevřená okna či záložky budou otevřena pod shodným přihlašovacím jménem a heslem (tedy školním). Nežádejte o přístup ke školním službám či jednotlivým dokumentům prostřednictvím soukromých přihlašovacích údajů (tedy jiných, než z domény @zsamssloup.cz).

Objevuje se mi hlášení 404 Stránka neexistuje.

Pokud jste již přihlášeni jinými, než školními přihlašovacími údaji, nebo se pokoušíte přihlásit k vám nepříslušející službě, může se vám místo toho zobrazit hlášení, že stránka služeb neexistuje (404. That’s an error.), nebo stránka s informací, že příslušný přihlašovací údaj neumožňuje prohlížet tuto stránku. Je nutné se nejprve odhlásit a poté opakovaně otevřít příslušnou stránku se školními službami, kdy pak již budete standardně vyzváni k zadání uživatelského jména a hesla. Vhodnější je ale používat prohlížení v roli hosta, nebo oddělené přihlášení jako další uživatel.

Mohu si vytvářet záložky, zkratky, odkazy, zástupce k mnou nejčastěji používaným službám školy?

Ne. Struktura nabídky služeb se může změnit a vámi uložené odkazy by mohly přestat fungovat. Vždy používejte přístup přes www.zsamssloup.cz a projděte k příslušné nabídce prostřednictvím příslušných menu. Nepoužívejte tlačítka Vpřed, Zpět případně volání odkazů z historie. Jedině tak je zaručena bezchybná funkčnost.

Jak služby školy připojit do mé již existující agendy? Již používám svůj e-mail, kalendář...

Jak tyto služby používat např. prostřednictvím mobilního telefonu se dozvíte na školeních, které škola pořádá, nebo napište prostřednictvím formuláře "Nahlásit chybu"

Jednotlivé služby

Co obsahuje kalendář na stránce třídy/oddělení MŠ?

Kalendář třídy obsahuje Rozvrh vyučovacích hodin konkrétní třídy ZŠ, nebo aktivity konkrétního oddělení MŠ, data splnění domácích úkolů z Úkolníčku (pouze pro ZŠ), a položky z Kalendáře školních akcí. Podrobnější informace o události v kalendáři získáte po kliknutí na událost, případně po přesměrování do příslušné služby (Učebna), musíte být přihlášeni školními přihlašovacími údaji. Jednotlivé části kalendáře jsou dostupné i samostatně, můžete je připojit ke svým již existujícím kalendářům, či s nimi jinak pracovat.

Jak funguje eŽK ?

eŽK se při otevření generuje on-line z údajů v databázích a je tedy potřeba vyčkat cca 20 sekund na jejich úplné načtení, jinak uvidíte eŽK ve stavu před tímto úplným načtením. Na tomto snímku jsou důležité kroky úspěšného načtení vyznačeny. (část označená č. 1 není důležitá - jedná se o načtení šablony eŽK, důležité je dokončení zpracování - označeno č. 2 a č. 3, což se v případě nových údajů v eŽK od posledního prohlížení projeví změnou data - označeno č. 4)
Nové (i vámi zapsané) údaje se v eŽK promítají s mírným, až pětiminutovým zpožděním, vetšinou se ale jedná o řády sekund.
V eŽK jsou barevně vyznačeny jednak známky, a to podle jejich stupně, dále pak oranžovou barvou (písmo nebo pozadí písma) položky, kterým je potřeba věnovat zvýšenou pozornost.
Data s oranžovým pozadím jsou taková data, která byla do eŽK doplněna od vámi naposledy potvrzeného shlédnutí eŽK (potvrzení eŽK). Takto označené položky vám tedy usnadní přehled o nových informacích. Taktéž jsou touto barvou označeny položky, kde chybí nějaká data (typicky v hlavičce eŽK některý z osobních údajů žáka a podobně). V případě DÚ jsou navíc oranžově vyznačeny takové DÚ, které mají budoucí datum splnění, po uplynutí tohoto data označení zmizí automaticky.
Nezapomeňte, že nové (i vámi zapsané) údaje se v eŽK promítají s mírným, až pětiminutovým zpožděním, vetšinou se ale jedná o řády sekund.
Hlavní "chyby" (chybějící údaje, uplynutí termínů a podobně) jsou shrnuty hned pod hlavičkou eŽK v oranžově označeném řádku. Pokud zde nevidíte žádné hlášení, je vše v pořádku.

Jaké služby školy potřebuji, abych měl všechny informace o výuce a školních akcích?

Rodič: Sledujte webové stránky školy/třídy/kroužku pro obecné informace, každá třída má svůj kalendář složený z Rozvrhu hodin, Úkolníčku a Veřejného kalendáře (celo)školních akcí. Po kliknutí na událost v kalendáři se dozvíte i detail příslušné akce. Každý rodič má svou vlastní školní e-mailovou schránku (adresu). Vybrané nově zadané aktivity do kalendářů jsou automaticky odeslány i do školního e-mailu rodiče. Základní školní službou je eŽK, do které škola zapisuje všechny klasifikační (známky) i neklasifikační (poznámky, spec. sdělení, fondy) zápisy, a promítají se sem i vaše zápisy typu Přihlášky, Odhlášení obědu, Omluvenka žáka.
Žák: Sledujte webové stránky školy/třídy/kroužku pro obecné informace, každá třída má svůj kalendář složený z Rozvrhu hodin, Úkolníčku a Veřejného kalendáře (celo)školních akcí. Po kliknutí na událost v kalendáři se dozvíte i detail příslušné akce. Každý žák má svou vlastní školní e-mailovou schránku (adresu), žáky je tato služba užívána dle jejich schopností a znalostí, a na základě určení učitelem. Základní školní službou je eŽK, do které škola zapisuje všechny klasifikační (známky) i neklasifikační (poznámky, spec. sdělení, fondy) zápisy, a promítají se sem i zápisy od rodičů typu Přihlášky, Odhlášení obědu, Omluvenka žáka.

Něco mi nefunguje nebo něco chybí

Kdo je garantem zveřejnění, správnosti a úplnosti údajů, které škola v systémech vede?

Známky a další individuální informace do eŽK zapisují jednotliví učitelé svých předmětů. Informace do kalendářů včetně jejich podrobností zapisují jednotliví garanti akcí (příslušný učitel, který má akci na starosti, vedoucí kroužku a pod.). Úkoly zapisují jednotliví učitelé. Jídelní lístek a platby za stravování publikuje vedoucí stravování. Položky do fondu účtuje příjemce hotovosti, v případě výdaje z fondu pak vedoucí akce, kroužku a pod. Zprávy o fungování systému publikuje správce. Za úplnost omluvenek, odhlášení obědů, přihlášek, potvrzení eŽK jste zodpovědni vy - rodiče.

Co mám dělat, když něco nefunguje nebo neobsahuje úplné údaje?

Pokud nefunguje něco v systému, nejde vám něco otevřít a podobné technické problémy, kontaktujte prostřednictvím formuláře "Nahlásit chybu" správce služeb (není potřeba žádné přihlášení žádnými přihlašovacími údaji, pouze je třeba uvést kontakt na vás).
Pokud vám chybí jakékoliv jiné údaje (klasifikace, informace o akcích školy, či jiné obecné informace), kontaktujte prostřednictvím formuláře "Nahlásit chybu" zástupce školy. Z důvodu evidence problémů používejte výhradně tento formulář.
Nejprve si ale projděte všechny návody, zda již není uvedena odpověď na některou často kladenou otázku.

Někdy se mi neobjeví odpověď o přijetí vyplněného formuláře.

Po odeslání některého delšího formuláře se vám odpověď zdánlivě nezobrazí (stránka se neposune na začátek formuláře), nevidíte tedy potvrzení odeslání formuláře. Stačí však posunout myší stránku na začátek a zobrazená hláška bude vidět. Toto nemá vliv na platnost odeslaných dat. Formulář můžete také zobrazit v samostatném okně.

Potřebuji vzdálenou pomoc

Chat a videospojení