Školní klub 2020

Základní informace o projektu


Školní klub 2020 a provoz dvou letních příměstských táborů je zřízen v rámci projektu:

Školní klub 2020, registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0012366, který je podpořen Evropskou unií Operačním fondem Zaměstnanost.


Cílem projektu je provoz školního klubu a provoz příměstských táborů v ZŠ a MŠ Sloup v Čechách, který dlouhodobě napomůže zlepšení pracovního uplatnění. Umožní rodičům přijmout dobré pracovní nabídky a přispěje k neodcházení místních obyvatel do velkých měst.


Očekávané výsledky projektu

Provozem školního klubu a příměstských táborů očekáváme zlepšení podmínek rodičů dětí mladšího školního věku pro výkon jejich zaměstnání. Zvolená provozní doba klubu zamezí rovněž pozdním příchodům rodičů pro své dítě, což bývá pro některé děti především mladšího věku velice traumatizující zážitek.