Ochrana vašich údajů - GDPR

Osobní údaje škola zpracovává v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR).

Seznam všech zpracovávaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny interními směrnicemi školy. Dokumenty jsou k nahlédnutí v ředitelně školy po předchozí domluvě, viz kontakty.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů - e-mail: poverenec@novoborsko.cz

Základní dokumenty školy související s Nařízením GDPR: