Základní škola a Mateřská škola Sloup v Čechách

24. 3. 2023 Michaela Suchardová

Ve středu 22.3. jsme se s dětmi, které malovaly obrázek na téma: TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE, vypravily na vernisáž do kina v Doksech. Organizátorem byla ZŠ a MŠ Okna. Akce se účastnilo 12 málotřídních škol ... celá zpráva

23. 3. 2023 Simona Čučmanová

Dnes se budoucí prvňáčci byli podívat ve škole. Byli jsme ve třídě u paní učitelky Lenky, která se svými páťáky připravila pro Berušky různá stanoviště a děti si tak zkusily zápis "nanečisto". Bylo to skvělé dopoledne, děti si to užily.   ... celá zpráva

20. 3. 2023 Alena Pařízková

V minulém týdnu od 13. 3. do 17. 3. jsme se učili společně s anglickou mluvčí Sophii. Žáci si vyzkoušeli, zda se domluví anglicky a velmi se jim to dařilo. Starší žáci se Sophií komunikovali ve větách, pokládali jí otázky a výborně reagovali na pokyny. Mladší žáci plnili úkoly, které jim Sophia zadávala v anglickém jazyce a učili se nová slovíčka. Každý ročník zažil něco jiného, někdo měl výuku tělesné výchovy v anglickém jazyce ... celá zpráva